ร่วมงานกับสหเรือง

ร่วมเป็นหนึ่งกับครอบครัวน้ำตาลสหเรืองได้ที่นี่

ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักประชาสัมพันธ์

1 อัตรา

คุณสมบัติ:

- เพศชาย/หญิง 22 ปีขึ้นไป

-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

- มีรสนิยมดี มีทักษะการพูดที่ดีกล้าแสดงออก ชอบพบปะผู้คน มีใจรักในงานบริการ

-มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี-สามารถใช้โปรแกรมมัลติมิเดียได้ (Program Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects,Adobe Audition, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ถ้ามีประสบการณ์ในด้านประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน :

-ดูแลภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดยร่วมงานกับบุคคลภายนอก รวมไปถึงภาพลักษณ์ของสถานที่โรงงาน ป้ายประกาศ ป้ายชื่อสถานที่

-ประสานงาน จัดการงานกิจกรรมประจำปีต่างๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย

-ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน-ออกแบบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

-ร่วมทีมงาน TO BE NUMBER ONE ของทางบริษัทฯ

 

สวัสดิการ :

- บ้านพัก น้ำ และไฟฟ้าฟรี

-ชุดฟอร์ม รองเท้าและอุปกรณ์ Safety

-วันหยุดพักร้อนประจำปี 10 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี

-ค่าวิชาชีพ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-โบนัสปีละ 1 ครั้งตามผลประกอบการปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง

-ทุนการศึกษาให้บุตรพนักงาน