มอบรางวัล งานวันชาวไร่อ้อยประจำปี 2562/63

08 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษาภาคม 2563 ณ บริษัท สหเรือง จำกัด

บริษัท สหเรือง จำกัด ได้จับสลากงานวันชาวไร่อ้อยสหเรืองประจำปี2562/63 ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยสหเรืองที่ส่งอ้อยกับทางโรงงานในทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่ชาวไร่อ้อยทุกท่าน ปีนี้งดการจัดกิจกรรม เนื่องจาก มี พ.ร.ก ฉุกเฉิน มาตราการป้องกันโรคโควิด-19 ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการ LIVE สด ลงเพจโรงงานน้ำตาลสหเรือง The Saharuang CO.,Ltd. เพื่อจับสลากให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย