ฤดูกาลการแข่งขันฟุตบอลลีคสหเรือง ประจำปี 2563

23 กันยายน 2563

บริษัท สหเรือง จำกัด ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีคสหเรือง ประจำปี 2563  

โดยแบ่งรุ่นอาวุโส และรุ่นทั่วไป ปีนี้รุ่นอาวุโส ทีมรวมเพื่อน FC.และ SKY FC. ครองแชมป์ร่วมกัน  ส่วนรุ่นทั่วไป ทีมสิงห์ส่งเสริม ครองแชมป์เป็นปีที่2

การจัดการแข่งงขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ มีร่างกายที่แข็งแรง ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปลุกจิตสำนึกต่อการป้องกันยาเสพติด