การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัยและหม้อน้ำระเบิด ประจำปี 2563

25 กันยายน 2563

บริษัท สหเรือง จำกัด จัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัยและหม้อน้ำระเบิด ประจำปี 2563 

เพื่อให้พนักทุกคนได้เรียนรู้ขั้นตอนการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และแผนฉุกเฉิกกรณีหม้อน้ำระเบิดที่เกิดขึ้นในโรรงาน เพื่อที่พนักงานทุกคนจะได้รับมือต่อสถานการ์จริงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย