พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมอบทุนกาศึกษา ประจำปี 2563

16 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมโรงงานน้ำตาลสหเรือง

นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหเรือง จำกัด 

เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 

กิจกรรมในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร แขนผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งพนักงาน บริษัท สหเรือง จำกัด 

ทำพิธีไหว้สักการะศาลพระภูมิ ประจำบริษัทฯ และในเวลา 10.00 น. ประกอบพิธีสงฆ์ 

โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร(ปิ่นโต)

เพื่อความเป็นศิริมงลง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 178 คน