วันสิ่งแวดล้อมโลก

05 มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันเสาร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 "สหเรือง ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ปลูกป่าลดโลกร้อน"

นายธนิศร โภคสวัสดิ์ ,นายณัฐดนัย โภคสวัสดิิ์ รองผู้จัดการโรงงาน ,นายชัยวัฒน์ โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม และพัฒนาวัฒถุดิบ พร้อมกับตัวแทนบริษัท สหเรือง จำกัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังพัฒนาพื้นที่สีเขียวรอบๆบริเวณโรงงานให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ซึ่งทางโรงงานได้จัดกิจกรรม "วันสิ่งแวดล้อมโลก" โดยการปลูกป่ารอบๆบริเวณโรงงานในทุกๆปี