บริษัท สหเรือง จำกัด พร้อมกับพนักงานประจำ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

01 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.09 น. ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร บริษัท สหเรือง จำกัด และพนักงานประจำ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 โดยการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม  จำนวนผู้ฉีด 227 คน                             เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้ร่วมงาน และความเชื่อมั่นในบริษัทฯ       

โดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่                   และผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ นายธนิศร โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทน บริษัท สหเรือง จำกัด  มอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค                              เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มไว้บริการให้กับพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับการฉีดซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVD-19)