ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

14 กุมภาพันธ์ 2561

14 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท สหเรือง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เข้าศึกษาดูงาน โดยมี นายธนิศร โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย และได้มีการเข้าดูกระบวนการผลิตน้ำตาลภายในโรงงาน ณ โรงงานน้ำตาลสหเรือง