กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

07 มิถุนายน 2561

(7 มิ.ย.61) เวลา 13.00 น. ผู้บริหารบริษัท สหเรือง จำกัด ได้มอบหมายให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันสหเรือง เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระพุทธรูป พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น