เข้าร่วมเสนอผลการดำเนินงานประเภทชมรม To be Number One

20 กรกฎาคม 2561

วันที่ 13 - 15 ก.ค. 2561 บริษัท สหเรือง จำกัด โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันสหเรือง เข้าร่วมเสนอผลการดำเนินงานประเภทชมรม To be Number One ในสถานประกอบการ ที่สามารถรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ณ ห้อง Sapphire ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี