มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งมอบการติดตั้ง RCD

22 ตุลาคม 2561

บริษัท สหเรือง จำกัด โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันสหเรือง เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งมอบการติดตั้ง RCD อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว มอบทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน ตชด.ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เป็นเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ห่างไกล