ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดมุกดาหาร

13 ธันวาคม 2561

วันที่ 11 ธ.ค.2561 ที่ห้องประชุมอาคารกลาง โรงงานน้ำตาลสหเรือง นายธนิศร โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดมุกดาหาร โดยทั้งนี้ได้นำคณะฯเดินเยี่ยมชมภายในบริเวณโรงงาน รวมถึงกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย