มอบเงินสนับสนุนในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2562

25 ธันวาคม 2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายประมวลศิลป์ โภคสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่บริษัท สหเรือง จำกัด พร้อมทั้งภริยา ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร (วงเวียนน้ำพุ) โดยได้รับเกียรติจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย การส่งเสริมคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ เจ็บป่วย อนาถา และเพื่อใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาด