จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" ปี2562

26 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศริมาศ ผู้ว่าราชการมุกดาหาร เป็นประธานเปิด โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันต่อต้านการค้ามนุษย์ 

บริษัท สหเรือง จำกัด ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดและวันต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมกับการรับรางวัลประกาศเกียรติคุณให้ บริษัท สหเรือง จำกัด เพื่อแสดงว่ามีผลงานดีเด่นด้านการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE     โดยนางสาวชนาธิป ทิพย์โฆษิตคุณ หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ เป็นตัวแทนของบริษัทในครั้งนี้