โครงการอบรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้า

22 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562

บริษัท สหเรือง จำกัด ร่วมกับทางโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้จัดกิจกรรม เรื่องการอบรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงน ในสถานประกอบการ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 โดย อาจารย์ ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์ ประธานชมรมนวัตกรรมการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีพนักงานบริษัท สหเรือง จำกัด และบุคคลภายนอก เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันในผู้ประกันตน ทำให้เกิดการนำเนิดงานสถานประกอบกิจการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ให้มีความยั่งยืนต่อไป