ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาติ้ว ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

25 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 

บริษัท สหเรือง จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 

โดย คุณธนิศร โภคสวัสดิ์ คุณชัยวัฒน์ โภคสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว และพนักงาน ญาติ พี่น้องบ้านนาติ้ว 

อีกทั้งทางบริษัทสหเรือง นำรถแห่กองผ้าป่าเข้าสู่วัดนาติ้ว เพื่อร่วมพิธีถวายผ้าป่า และ

เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดนาติ้ว ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร