งานส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา"ZERO BURN" ครั้งที่ 1

19 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562

บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด สาขามุกดาหาร ได้จัดงานส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา "ZERO BURN" ครั้งที่ 1 ณ โรงงานน้ำตาลสหเรือง จังหวัดมุกดาหาร

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวเปิดงาน

อีกทั้งภายในงานยังมีการสาธิตเทคนิคการปลูก การจัดการใบอ้อยและตัดอ้อยสด ด้วยนวัตกรรม จาก KUBOTA และแจกของรางวัลให้กับชาวไร่ที่มาร่วมงานในครั้งนี้