กิจกรรมประเพณีโยนอ้อยในวันเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2562/2563

06 ธันวาคม 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

บริษัท สหเรือง จำกัด จัดกิจกรรมประเพณีโยนอ้อยในวันเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 

เพื่อเป็นศิริมงคลให้การหีบอ้อยราบรื่นตลอดทั้งหีบ คาดการณ์ผลผลิตอ้อยปีนี้ 1.59 ล้านตัน

ทั้งนี้ โรงงานน้ำตาลได้รณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลุ้มรางวัล กว่า 3 ล้านบาท 

เพื่อให้คุณภาพอ้อยเข้าหีบมีค่าความหวานที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนของรถบรรทุกอ้อยที่ขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา