โครงการตัดอ้อยสด ลดควันพิษ PM.2.5

19 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการตัดอ้อยสด ลดควันพิษ จังหวัดมุกดาหาร ประจำฤดูการผลิตปี 2562/2563 ณ บริเวณแปลงปลูกอ้อยโรงงานน้ำตาลสหเรือง โดยผู้บริหารโรงงานน้ำตาลสหเรือง ต้อนรับคณะและร่วมกิจกรรม 

เพื่อรณรงค์การตัดอ้อยสด งดการเผาอ้อย โดยใช้แรงงานคนและใช้เครื่องจักรกลในการตัดอ้อย อีกทั้งทางโรงงานน้ำตาลยังมีรางวัลสำหรับชาวไร่ ที่ตัดอ้อยวสดส่งโรงงานลุ้นรางวัลใหญ่กว่า 3 ล้านบาท