วันรวมน้ำใจชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563

27 ธันวาคม 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562

จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2563

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร(จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร) นางศริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

เชิญชวน ชาวจังหวัดมุกดาหารร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อเป็นของรางวัลในการจัดงานกาชาดประจำปี 2563 นี้

อีกทั้งสิ่งของต่างๆที่ได้จะนำไปหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และค่าใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆของเหล่ากาชาด

นายธนิศร โภคสวัสดิ์ รองผู้จัดการโรงงาน เป็นตัวแทน บริษัท สหเรือง จำกัด ร่วมบริจาค น้ำตาล จำนวน 50 กระสอบ มูลค่า 50,424 บาท