ข่าวและกิจกรรม

อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมของเราได้ที่นี่
 1. งานส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา

  งานส่งเสริมเกษตรปลอดการเผา"ZERO BURN" ครั้งที่ 1

 2. อบรมการซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

  อบรมการซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

 3. บริษัท สหเรือง จำกัด โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนรับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น

  บริษัท สหเรือง จำกัด โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนรับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่น

 4. ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาติ้ว ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

  ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาติ้ว ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 1. กีฬาสีภายในบริษัท สหเรือง จำกัด 2019

  กีฬาสีภายในบริษัท สหเรือง จำกัด 2019

 2. โครงการอบรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้า

  โครงการอบรมการนวดกดจุดสะท้อนเท้า

 3. จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด

  จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์" ปี2562

 4. 19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

  19 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ