ข่าวและกิจกรรม

อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมของเราได้ที่นี่
 1. โรงงานน้ำตาลสหเรือง จัดกิจกรรมประเพณีโยนอ้อยในวันเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี2564/65

  โรงงานน้ำตาลสหเรือง จัดกิจกรรมประเพณีโยนอ้อยในวันเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี2564/65

 2. บริษัท สหเรือง จำกัด พร้อมกับพนักงานประจำ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

  บริษัท สหเรือง จำกัด พร้อมกับพนักงานประจำ ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

 3. บริษัท สหเรือง จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

  บริษัท สหเรือง จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

 4. วันสิ่งแวดล้อมโลก

  วันสิ่งแวดล้อมโลก

 1. มอบเงิน สนับสนุนในการจัดซื้อโทรทัศน์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่

  มอบเงิน สนับสนุนในการจัดซื้อโทรทัศน์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่

 2. มอบประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย และลูกฟุตบอล ให้แก่ โรงเรียนบ้านดานคำ จังหวัดมุกดาหาร

  มอบประตูฟุตบอลพร้อมตาข่าย และลูกฟุตบอล ให้แก่ โรงเรียนบ้านดานคำ จังหวัดมุกดาหาร

 3. พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมอบทุนกาศึกษา ประจำปี 2563

  พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมอบทุนกาศึกษา ประจำปี 2563

 4. การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัยและหม้อน้ำระเบิด ประจำปี 2563

  การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัยและหม้อน้ำระเบิด ประจำปี 2563