ข่าวและกิจกรรม

อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมของเราได้ที่นี่
 1. บริษัท สหเรือง จำกัด,ได้จัดอบรมการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมปี 2557

  บริษัท สหเรือง จำกัด,ได้จัดอบรมการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัยในพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมปี 2557

 2. บริษัท สหเรือง จำกัด ได้จัดอบรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ประกันตนในสถานประกอบกิจการจังหวัดมุกดาหารปี2557

  บริษัท สหเรือง จำกัด ได้จัดอบรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ประกันตนในสถานประกอบกิจการจังหวัดมุกดาหารปี2557

 3. ต้อนรับส่วนราชการ โครงการส่วนราชการพบสถานประกอบการ ปี 2557

  ต้อนรับส่วนราชการ โครงการส่วนราชการพบสถานประกอบการ ปี 2557

 4. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 1. กิจกรรมปิดฟุตบอลลีกสหเรือง 2014

  กิจกรรมปิดฟุตบอลลีกสหเรือง 2014

 2. เข้าร่วมสนับสนุนของรางวัล งานสัปดาห์ห้องสมุดปี 57

  เข้าร่วมสนับสนุนของรางวัล งานสัปดาห์ห้องสมุดปี 57

 3. คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 15 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 15 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 4. ฟุตบอลลีก สหเรือง ประจำปี 2557

  ฟุตบอลลีก สหเรือง ประจำปี 2557