ผลิตภัณฑ์ น้ำตาลสหเรือง

มาตรฐานน้ำตาลไทย

น้ำตาลดิบ

ค่าสี ≤ 2,000 ICUMSA

ขนาด 0.7 – 0.8 mm.

Pol >98