ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจเป็นอ้อย รุ่นที่ 3

วันที่โพสต์ 22 กรกฎาคม 3109

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2566
บริษัท สหเรือง จำกัด จัดทำโครงการคนรุ่นใหม่หัวใจเป็นอ้อย รุ่นที่ 3
ได้นำพนักงานฝ่ายส่งเสริมฯ ชาวไร่อ้อยรุ่นใหม่เดินทางไปศึกษาดูงาน
ที่ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลหินโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ของคุณวีนัส และคุณบุญพร้อม สำราญวงศ์ เกษตรรชาวไร่อ้อยดีเด่น เกษตรกรต้นแบบในการปลูกดูแลอ้อยตอที่ขยายผลผลิตมานับสิบปี
และแนวคิดในการทำอ้อยอย่างยั่งยืน
ซึ่งในโครงการนี้ทางฝ่ายส่งเสริมฯ ได้ศึกษาข้อมูลความรู้ในการปลูกอ้อยจากผู้มีประสบการณ์จริง
เพื่อนำไปพัฒนา ส่งเสริมอาชีพชาวไร่อ้อย เพื่อการเป็นชาวไร่อ้อยอย่างยั่งยืน